NAUJIENOS

2024/03/10

Svarbiausia naujiena šiuo metu

PLAČIAU >

Meistrai

Babaži Maharadž
|
Lahiri Mahasaja
|
Šri Juktešvaras Giri
|
Svamis Satjananda Giri | Svamis Narajana Giri | Paramhansa Jogananda | Paramahansa Hariharananda
|
Svamis Šankarananda Giri

     
 


Lahiri Mahasaja  (Lahiri Mahasaya)

Babadži Lahiri Mahasają išmokė Krija jogos IX a. pabaigoje. Apie Lahiri Mahasajo ir Babadži susitikimą Himalajuose pasakojama Paramahansos Joganandos knygoje „Jogo Autobiografija“.

Lahiri Mahasaja buvo pasaulietis, turintis šeimą, tačiau Krija jogos pagalba pasiekė aukščiausią savirealizaciją. Jis tapo įžymus ir įgijo daug mokinių: tiek vienuolių, tiek pasauliečių. Lahiri Mahasaja vadinamas Yogavataru, arba jogos inkarnacija.

 
     
 


Šri Juktešvaras Giri  (Shri Yukteswar Giri)

Vienas iš geriausių Lahiri Mahasajo mokinių buvo Šri Juktešvaras, kuris taip pat buvo pasaulietis ir vedęs. Vėliau jis įstojo į swamių ordiną ir tapo Svamiu Juktešvaru Giri.

Šri Juktešvaras taip pat buvo didis astrologas, sukūręs astrologijos mokyklą, pavadintą Kosmine Astrologija. Ši sistema nustatė ryšius tarp planetų, stabilių žvaigždžių(nakšatrų), zodiako ženklų ir energijos centrų (čakrų) žmogaus kūne. Todėl ši astrologija yra tiesiogiai susijusi su Krija Jogos praktika. Šri Juktešvaras turėjo daug puikių mokinių, tarp jų Svamį Narajaną (Prabudži) ir Paramahansa Joganandą.

 
     
 


Paramhansa Jogananda  (Paramhansa Yogananda)

Paramahansa pažodžiui reiškia „aukščiausioji gulbė (siela)“, ir šį titulą Paramahansa Joganandai 1935 m. suteikė jo Mokytojas Svamis Šri Juktešvaras.Paramahansa Jogananda, „Jogo Autobiografijos“ autorius, buvo vienas iš pirmųjų Indijos jogų, vykusių į Vakarus. Gyvendamas JAV iki pat savo mahasamadhi (galutinio sąmoningo jogo išėjimo iš kūno) 1952 m., jis atliko svarbų vaidmenį skleisdamas Krija Jogą pasaulyje.

 
     
 


Svamis Narajana Giri, „Prabudži”  (Swami Narayana Giri , „Prabhujee”)

Tarp save realizavusių Šri Juktešvaro mokinių buvo ir svamis Narajana Giri, išbuvęs artimiausiu jo mokiniu beveik du dešimtmečius. Pagal Indijos vienuolių tradiciją, mokinys tarnauja mokytojui visą pastarojo gyvenimą. Per šią tarnystę jis perima savo guru mokymą, tiek terorinį, tiek praktinį, o tuo pačiu įgyja ir jo savybes. Iš įvairių žinių įgijimo būdų tarnystė mokytojui laikoma geriausiu, nors tuo pačiu ir sunkiausiu keliu. Toks buvo svamio Narajana Giri pasirinktas kelias. Jis visą gyvenimą paskyrė savo neprilygstamam mokytojui iki pat jo mahasamadhi, t.y. išėjimo.

 
     
 


Svamis Šankarananda Giri   (Swami Shankarananda Giri)

Swamis Šankarananda Giri gimė 1947 m., ypatingą dieną Janmâstami, Krišnos gimimo dieną, Rambhoje, Orisoje. Dvylikos metų jis priėmė Krija jogos iniciaciją Šri Juktešvaro Giri įsteigtame Karar ašrame Puryje, Orisoje. Jo guru buvo Svamis Narajana Giri (paprastai vadinamas Prabudži), artimas Šri Juktešvaro mokinys. Sulaukęs trisdešimties metų Šankarananda buvo inicijuotas į svamių ordino Giri liniją. Svamio Šankaranandos Giri praktika (sadhana) praėjo visus Krija Jogos etapus, taip jam tampant Krija Jogos Mokytoju.

Svamis Šankarananda Giri moko Krija Jogos technikų pagal Lahiri Mahasajo ir Šri Juktešvaro tradiciją Indijoje nuo 1974 m., o Europoje nuo 1978 m.Lietuvoje pirmąkart Svamis Šankarananda viešėjo 2006 m. spalį.

Svamis Šankarananda Giri inicijuoja į Kriją jogą visus nuoširdžius ieškotojus, siekiančius mokytis ir praktikuoti šią senovinę techniką. Savo mokyme jis aiškina Krija Jogos praktikos ryšį su kitais dvasiniais keliais ir dvasinės evoliucijos tradicijomis.

Greta Krija Jogos linijos tęsimo, Svamio Šankarananda Giri labdaringa veikla Indijoje apima ligoninės, bei trijų mokyklų (Bhubaneshwar, Rairokhal, and Bhaishab Juli) įsteigimą ir tolesnę priežiūrą. Seniausioje iš mokyklų, veikiančioje jau penkiolika metų (Prabhujee English Medium School) mokosi apie 1000 mokinių, iš kurių dalis gauna ir finansinį išlaikymą.

Swamis Šankarananda Giri Indijoje yra įsteigęs ašramus Bhubanešvare, Rairokale, ir Rišikeše. 2007 m. rugpjūčio mėn. buvo inauguruota Rišikešo ašramo šventykla Hiranyagarbha, pastatyta pagal Šri Juktešvaro modelį.