NAUJIENOS

2024/03/10

Svarbiausia naujiena šiuo metu

PLAČIAU >

Trumpa istorija

Joga yra susijusi su žmonijos sukūrimu. Joga reiškia tikrojo sukūrimo šaltinio radimą ir buvimą jame. Jogos pagrindas – prana šakti (gyvybės jėga su deguonimi) ir subtiliu kvėpavimu. Joga sena kaip kūrinija. Per astralinį pasaulį ji buvo išreikšta fiziniame pasaulyje, kad pasiektų žmoniją. Per amžius ji buvo perduodama iš mokytojo mokytojui, o vėliau užrašyta šventraščiuose. Senovėje maharišis Patandžalis užrašė vadinamąsias Patandžalio joga sutras. Jogos srityje tai autoritetingas šaltinis. Šią knygą, dar žinomą kaip Jogos aforizmai, sudaro keturios dalys:

  1. Samadhi Pada, paaiškinanti galutinį jogos tikslą, praktikos tikslą, jos rezultatus ir poveikį.
  2. Sadhana Pada, nagrinėjanti jogos praktiką arba sadhana.
  3. Vibhuti Pada, nurodanti praktikos (sadhanos) rezultatus.
  4. Kaivalya Pada, aiškinanti sąjungos su Savimi būseną bei jos pasireiškimą gyvenime, kuomet suvokiama, kad visi veiksmai kyla iš Sielos, patiriama vidinė ramybė, laimė ir pusiausvyra, kurie ir yra pagrindiniai kūrinijos tikslai.

Patandžalio joga sutrų antrojo skyriaus pirmojoje strofoje pateikiamas apibrėžimas:
Tapa swadhyaya iswara pranidhanani kriyâ yogah – „Krija Joga yra Savęs pažinimas per kvėpavimą ir patyrimą“.

Šio skyriaus 31 strofa paaiškina, kad Krija Joga yra skirta kiekvienam: „Jai nesvarbu kasta, šalis, era ir laikmetis, ar skirtumai bei aplinkybės – tai tiesiog didi visuotinė technika“.

Be to trečiojo skyriaus 54 strofoje Patandžalis pažymi, kaip svarbu išlaikyti praktiką nepakeistą: „Šis būdas neturi būti keičiamas priklausomai nuo grupių ar kastų, tendencijų, vietų ar šalių. Jis nesulyginamas su jokiu kitu ir yra nepertraukiamas meistrystės įgijimo procesas“.

Tradicijos Mokytojai

Laikui bėgant senovinės Krija Jogos žinios pamažu buvo pamirštamos. Sakoma, kad XIX a. Himalajų jogas, žinomas kaip Mahavataras Babadži Maharadž, ją atgaivino ir perdavė savo mylimam mokiniui Lahiri Mahasajui.

Apie Lahiri Mahasajo ir Babadži susitikimą Himalajuose pasakojama Paramahansos Joganandos knygoje „Jogo Autobiografija“. Lahiri Mahasajas Krija Jogos pagalba pasiekė aukščiausią savirealizaciją, tapo žymus ir įgijo daug mokinių.

Vienas iš geriausių Lahiri Mahasajo mokinių buvo Šri Juktešvaras, didis jogas ir astrologas. Šri Juktešvaras turėjo daug puikių mokinių, tarp jų Paramahansa Joganandą, „Jogo Autobiografijos“ autorių. Indijoje gerai žinoma Krija Joga Vakaruose buvo pradėta skleisti nuo 1920-ųjų, kuomet Paramahansa Joganandą išvyko gyventi į JAV. Gyvendamas JAV jis atliko svarbų vaidmenį skleisdamas Krija Jogą pasaulyje.

Tarp save realizavusių Šri Juktešvaro mokinių buvo ir svamis Narajana Giri (Prabudži), išbuvęs artimiausiu jo mokiniu beveik du dešimtmečius, svamis Satyananda Giri ir Bhupendranath Sanyal.

Nuo to laiko šio mokymo perdavimas vyksta be pertrūkių. Mokytojai vyko ir tebevyksta į Vakarų šalis mokyti tikrosios Krija Jogos, kad ji taptų prieinama visiems.

Svamis Šankarananda Giri yra dvasinis Krija Jogos tradicijos perėmėjas ir visus, norinčius sekti šiuo dvasinio tobulėjimo keliu, moko šių jogos technikų taip, kaip jos buvo perduotos jo Mokytojų, Krija jogos tradicijos meistrų.